top of page

Registrace ochranných známek a designu

Obsah programu

Registrujeme Vaše práva k ochranným známkám a průmyslovému designu. V každém podniku je totiž třeba věnovat dostatečnou pozornost všem základním právním prostředkům průmyslově právní ochrany nápadů a technických řešení, které mají obchodní nebo výrobní potenciál a předpoklady následného uvedení na tuzemský nebo zahraniční trh. V této souvislosti je nutno věnovat pozornost také ochraně know-how a obchodního tajemství, kdy tyto předměty duševního vlastnictví nejsou často dostatečně účinně chráněny a může tak dojít k nenahraditelným ztrátám jejich komerčního potenciálu zejména ve vztahu k patentům. Nezbytnou součástí ochrany duševního vlastnictví je také důsledné vymáhání práv v případě jejich porušení. O poskytování právní ochrany formou uděleného patentu na vynález, osvědčení o udělení užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky a dalších průmyslových rozhoduje v České republice Úřad průmyslového vlastnictví, v zahraničí pak příslušné mezinárodní patentové úřady a organizace. V řízení před těmito úřady je vhodné se nechat zastupovat patentovými zástupci nebo specializovanými advokáty. Cena je za každou započatou hodinu a nezahrnuje s tím související náklady (zejm. rešerše a správní poplatky).

K tomuto programu se můžete připojit i použitím mobilní aplikace.

Odborný garant

Cena

3 500,00 Kč

Sdílet

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page