top of page

Dotace na ochranu duševního vlastnictví

Obsah programu

Postaráme se Vám o dotační tituly na ochranu a vymáhání Vašich práv k duševnímu vlastnictví. Fond pro MSP Ideas Powered for business je grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU chránit jejich práva duševního vlastnictví. Proč je ochrana vašeho duševního vlastnictví nezbytná? Jedná se o velmi účinnou a jedinou zákonnou možnost ochrany jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním konkurencí nebo jejich využíváním bez povolení. Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím Fondu pro MSP se může vztahovat na mnoho různých nehmotných aktiv MSP, včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a odrůd rostlin. Kdo může z Fondu pro MSP čerpat finanční prostředky? Fond pro MSP nabízí finanční podporu MSP usazeným v Evropské unii. Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný externí zástupce s oprávněním za podnik jednat. Granty se udělují podnikům z kategorie MSP, přičemž jejich proplacení se vždy provádí přímo na bankovní účet daného MSP. S vyřízením a a další administrací tohoto dotačního titulu Vám pomůžeme ZDARMA.

K tomuto programu se můžete připojit i použitím mobilní aplikace.

Odborný garant

Cena

Zdarma

Sdílet

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page