top of page

Pravidelný monitoring ochranných známek

Obsah programu

Pravidleně sledujeme databáze ochranných známek a včas řešíme porušování Vašich práv. Je nezbytné od počátku spolupracovat s odborníky, specializovanými na danou problematiku, kteří dokážou včas rozpoznat potenciál výzkumných, vývojových a inovačních procesů a nasměřují Váš podnik k žádoucím řešením formou ochrany patentem, užitným nebo průmyslovým vzorem či ochrannou známkou. Je zapotřebí posoudit nejen obchodní a nákladovou stránku věci, ale i všechny právní souvislosti tak, aby ochranné dokumenty byly nejen kompletní, ale i řádně včas registrovány v příslušných zemích, aniž by přitom porušovaly práva třetích stran. Můžete se tak mohou vyhnout sporům z porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích stran a souvisejícím složitým a finančně nákladným soudním sporům. Základem spolupráce je vždy i kvalitní rešerše navrhovaných řešení a pravidelný monitoring průmyslových práv. Je proto nezbytné pravidelně sledovat technický vývoj a pokrok v oboru každého podniku a pružně reagovat na jeho změny, přičemž hlavní výzvou zůstává přicházet na trh s novými a originálními řešeními, které posouvají hranice lidského poznání. Cena je za každou započatou hodinu a zahrnuje i veškeré s tím související náklady.

K tomuto programu se můžete připojit i použitím mobilní aplikace.

Odborný garant

Cena

3 500,00 Kč

Sdílet

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page