top of page

Školení v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Obsah programu

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků malých a středních firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. Naší výhodou jsou dlouholeté zkušenosti z praxe a zastupování klientů ve sporech z práv k duševnímu vlastnictví. Program seminářů/webinářů je možné zvolit podle Vašich individuálních požadavků a potřeb. Můžeme pro Vás připravit školení zejména v těchto oblastech: - Ochranné známky, patenty, užitné vzory a ochrana designu; - Autorská práva a licenční smlouvy; - Ochrana know-how a obchodního tajemství; - Transfer technologií a znalostí do praxe; - Smluvní výzkum a právní zajištění ochrany duševního vlastnictví; - Ochrana duševního vlastnictví malých a středních podniků; - Ochrana duševního vlastnictví franchisingových systémů; - Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana obchodního tajemství. Doba trvání semináře/webináře je obvykle 3 hodiny (od 9,00hod do 12,00hod); podle dohody je možné uspořádat seminář / webinář také celodenní (od 9,00hod do 15 hod). Každý z účastníků obdrží prezentaci a studijní materiál. Kapacita semináře je optimálně do 20 osob; kapacita webináře je bez omezení. Cena je za každou započatou hodinu přípravy a vedení školení, a zahrnuje i veškeré s tím související náklady lektora.

K tomuto programu se můžete připojit i použitím mobilní aplikace.

Odborný garant

Cena

3 500,00 Kč

Sdílet

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page