top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Dotace na ochranu duševního vlastnictví 2024

Aktualizováno: 2. 3.


Fond pro MSP Ideas Powered for business je grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU chránit práva duševního vlastnictví. Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a která probíhá v období od 22. ledna 2024 do 6. prosince 2024.


Proč je ochrana vašeho duševního vlastnictví nezbytná?

Jedná se o velmi účinnou a jedinou zákonnou možnost ochrany jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním konkurencí nebo jejich využíváním bez povolení. Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím Fondu pro MSP se může vztahovat na mnoho různých nehmotných aktiv MSP, včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a odrůd rostlin.


Kdo může z Fondu pro MSP čerpat finanční prostředky?

Fond pro MSP nabízí finanční podporu MSP usazeným v Evropské unii. Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný externí zástupce s oprávněním za podnik jednat. Granty se udělují podnikům z kategorie MSP, přičemž jejich proplacení se vždy provádí přímo na bankovní účet daného MSP.


Co je to zpráva IP Scan?

Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví je klíčovým nástrojem při vypracovávání strategie ochrany duševního vlastnictví MSP. Kvalifikovaní odborníci v oblasti duševního vlastnictví analyzují obchodní model, výrobky a/nebo služby MSP s cílem vytvořit strategii ochrany duševního vlastnictví šitou na míru potřebám MSP. Tato služba pomůže MPS rozhodnout se o tom, jaká práva duševního vlastnictví by měl chránit, jak rozvíjet portfolio svých práv v oblasti duševního vlastnictví a jak naplánovat strategii do budoucna, včetně ochrany svého know-how a obchodního tajemství.


Lze dotace čerpat i na vymáhání práv v případě jejich porušení?

Prostředky z tohoto dotačního programu může MSP čerpat i na vymáhání práv k duševnímu vlastnictví. Služby IP Scan Enforcement jsou určeny malým a středním podnikům v EU, jejichž práva duševního vlastnictví by mohla být porušena nebo ohrožena, nebo jejichž aktivity by mohly vést k porušení práva duševního vlastnictví jiných subjektů. Cílem služby IP Scan Enforcement je poskytnout MSP v EU návrhy šité na míru týkající se zvládání konfliktů (sporů) souvisejícími s porušováním práv duševního vlastnictví. Tato služba se týká také možnosti posouzení vysoce rizikové situace, kdy k porušení práv dojít může, včetně poradenství ohledně dostupných opatření k prosazování práv MSP.


Jak konkrétně může Fond pro MSP podpořit malé a střední podniky?

MSP mohou žádat o poukazy, které jim umožní částečné proplacení následujících poplatků.


Služba IP Scan / IP Scan Enforcement:

 • Proplacení 90 % výše poplatků za službu odborníka v oblasti duševního vlastnictví

Ochranné známky a průmyslové vzory:

 • Proplacení 75 % výše poplatků za přihlášku ochranné známky EU a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.

 • Proplacení 75 % výše poplatků za národní a regionální přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.

 • Proplacení 50 % výše poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, určovacích poplatků a následných určovacích poplatků mimo EU.

Patenty:

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za vyhotovení „Rešeršní zprávy o stavu techniky“. Tato zpráva, která předchází podání patentové přihlášky, má celosvětový záběr a musí být vypracována vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví jednoho z členských států EU.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu (nákladů na podání, rešerši a průzkum), poplatky za udělení patentu a za zveřejnění, pokud jde o ochranu v členském státě EU.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za podání a rešerši v případě evropských patentů přihlášených u Evropského patentového úřadu (EPO). Veškeré další poplatky za evropský patent jsou vyloučeny.

Odrůdy rostlin:

 • Proplacení 50 % nákladů na poplatky za přihlášku odrůdového práva Společenství (úroveň EU).


Jaké maximální částky mohou být MSP tedy proplaceny?

Maximální částka, kterou lze malému nebo střednímu podniku proplatit, činí:


 • 900 EUR v případě činností souvisejících se službou IP Scan / IP Scan Enforcement;

 • 1 000 EUR v případě činností souvisejících s ochrannou známkou a průmyslovým vzorem;

 • 1 500 EUR v případě činností souvisejících s patentem;

 • 225 EUR v případě on-line přihlášky odrůdového práva Společenství.


Proč je důležité umět ovládat strategii ochrany duševního vlastnictví?

Ochrana duševního vlastnictví má za cíl umožnit MSP získávat oprávněný zisk ze svých jedinečných nápadů a chránit je před konkurencí. Právní úprava autorských práv a průmyslových práv (včetně know-how a obchodního tajemství), jakož i mezinárodní smlouvy a směrnice Evropské unie jsou účinným prostředkem proti padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví. Je ovšem zapotřebí umět tento systém ochrany duševního vlastnictví využívat nejméně tak úspěšně, jak to činí jiné ekonomicky vyspělé země. Tento systém brání současně narušování hospodářské soutěže, pomáhá vytvářet férové podnikatelské prostředí a podporuje tak inovace, investice a konkurenceschopnost.


Rádi Vám dotaci a její administraci ZDARMA vyřídíme.

Identifikujte proto s pomocí tohoto jedinečného dotačního titulu pro MSP Ideas Powered for business své duševní vlastnictví a naučte se, jak začlenit strategii v oblasti duševního vlastnictví do podnikatelského plánu Vaší společnosti! Prostředky z tohoto dotačního programu lze čerpat i na vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v případě jejich porušování. Rádi Vám získání a další administraci této dotace vyřídíme, a to zdarma. Jako akreditovaný poskytovatel služby IP Scan / IP Scan Enforcement Vám poskytnu kvalifikované odborné poradenství a nastavení strategie ochrany Vašeho duševního vlastnictví, včetně vymáhání těchto práv v případě jejich porušování. To vše za velmi výhodných podmínek tohoto dotačního titulu EUIPO 2024 pro malé a střední podniky.


V Praze dne 22.01.2024


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát a IP mediátor

138 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page