top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Hrozí závislost firem na AI a ztráta kreativní schopnosti?


hlava přestavující umělou inteligenci

Generativní umělá inteligence je forma umělé inteligence (AI), která může vytvářet text, obrázky a pestrý obsah na základě dat, na kterých je trénována. Využívání obrázků a dalších výtvorů generovaných umělou inteligencí firmami má proto své výhody i nevýhody.


Hlavní výhodou AI je nepochybně rychlost a efektivita, protože AI dokáže vytvořit velké množství obsahu za zlomek času ve srovnání s lidmi. Firmy tak mohou ušetřit čas i peníze. Pokud jde o kreativitu, AI modely mohou přicházet s novými nápady a koncepty, na které by lidé možná nepřišli, a tak modely AI mohou tak inspirovat k inovacím ve všech oblastech rozvoje firmy, a to dokonce i v oblasti patentů.


Modely AI lze ve firmách využít také k vytváření personalizovaného obsahu přizpůsobeného konkrétním cílovým skupinám na sociálních sítích. Umělá inteligence umí psát e-maily nebo vysvětlit zákazníkovi výhody konkrétního produktu, připravit detailní marketingový plán, poskytne nápady na videa či textové příspěvky na sociální sítě či blog, a nabízí firmám celou řadu dalších kreativních šablon pro zjednodušení a urychlení jejich práce.


Na druhou stranu použití IA modelů má i svoje nevýhody a přináší firmám i konkrétní rizika. Mezi hlavními riziky použití AI jsou etické a právní otázky, které se týkají autorských práv. Není totiž vždy jasné, kdo vlastní autorská práva k dílům vytvořeným umělou inteligencí. A také hrozí zneužití AI k vytváření škodlivého či zavádějícího obsahu, pokud firma ztratí kontrolu nad jeho vytvářením.


Jako další nevýhodu lze uvést ztrátu lidského prvku při vytváření jakéhokoliv obsahu pomocí AI. Takto generovanému obsahu může chybět lidský vhled, emoce a kontext. Firmy by takto vytvořenému obsahu neměly bezvýhradně důvěřovat a spoléhat na něj. S tím souvisí i možná předpojatost vytvořeného obsahu. Pokud totiž trénovací data pro AI obsahují předsudky nebo chyby v určité oblasti, mohou se promítnout do výsledného obsahu, a tím ovlivnit jeho celkové vyznění.


Jako značné riziko lze tedy vnímat závislost firem na AI technologiích. Firmy a tedy lidé, kteří firmu tvoří, se mohou stát příliš závislými na AI a ztratit vlastní kreativní schopnosti. Využívání AI generovaného obsahu může být pro firmy určitě přínosné, pokud k tomu přistupují strategicky a berou v potaz i možná úskalí. Ideální je kombinace AI, lidské kreativity, vzdělání a zdravého úsudku.V Praze dne 21.04.2024

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

8 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page