top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Průmyslový vzor společenství


Systém komunitární ochrany vzorů existuje paralelně vedle systémů národních a nezávisle na nich. Základní podmínky ochrany jsou takové, že vzor musí být nový a musí mít individuální povahu.

„Vzor“ znamená vzhled výrobku či jeho části, vyplývající zejména z charakteristických znaků linií, obrysů, barev, tvaru, struktury


a/nebo materiálů výrobku samotného a/nebo jeho zdobení. Jde o znaky zjistitelné lidskými smysly, a to zrakem či hmatem. Není důležité, zda vzhled má povahu estetickou či funkční. „Výrobek“ znamená průmyslově či řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obalů, úpravy, grafických symbolů a topografických znaků, ale s vyloučením počítačových programů.


Výčet možností je jen demonstrativní. Lze chránit i průmyslový vzor pro část výrobku. „Složený výrobek“ znamená výrobek, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují demontáž a novou montáž výrobku. Zvláštní podmínka se týká součástek složených výrobků a má význam zejména v automobilovém průmyslu. Aby vzor požíval ochrany, musí součástka i po začlenění do výrobku při jeho normálním použití zůstat viditelná a viditelné znaky samy o sobě musí být nové a individuální. To znamená, že některé náhradní díly jsou z ochrany vyloučeny.


Vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky, resp. přede dnem vzniku práva přednosti, zpřístupněn veřejnosti totožný průmyslový vzor. Vzory jsou totožné, liší-li se jejich charakteristické znaky jen v nepodstatných detailech. Novost je objektivní kritérium. Není důležité, zda je vzor výsledkem tvůrčí činnosti jeho tvůrce, nebo zda byl okopírován. Novost se posuzuje ve světovém měřítku.


Byl-li vzor zapsán nebo jinak zpřístupněn veřejnosti kdekoli ve světě, není nový.


Průmyslový vzor má individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se významně liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti před podáním přihlášky, resp. před vznikem práva přednosti. V tomto případě není podstatné, že novější vzor se od staršího liší množstvím detailů, pokud je celkový dojem u obou vzorů podobný.


Přihláška průmyslového vzoru Společenství se podává u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).V Praze dne 04.11.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát a IP mediátor3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page