top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Vesmírné technologie a nové příležitosti pro Vaše pozemské podnikání


V letošním roce jsme navázali spolupráci s Technologickým centrem Praha, jehož posláním je podpora zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, příprava analytických a koncepčních studií pro výzkum a inovace, uskutečňování mezinárodního technologického transferu, jakož i podpora vzniku a rozvoje inovačních firem.


Technologické centrum Praha je mimo jiné koordinátorem mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v ČR, jejímž prostřednictvím pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy. V rámci sítě Enterprise Europe Network mohou malé a střední podniky najít nové obchodní příležitosti a partnery ve více než 60 zemích světa.


Fungování této sítě v České republice zajišťuje konsorcium složené ze šesti partnerů, které Vám pomůže vyhledat nové partnery pro obchodní, technologickou nebo vědecko-výzkumnou spolupráci v mezinárodním měřítku, nalézt vhodné technologie pro Váš další rozvoj nebo nabídne Vaše řešení v zahraničí, vyhledá vhodného zahraničního obchodního partnera a/nebo finančního investora pro Vaše inovativní řešení. Poskytne také související poradenství o jednotném vnitřním trhu EU a pomůže s nastavením vhodné strategie a způsobu ochrany Vašeho duševního vlastnictví i jeho komerčního využití.


V rámci Technologického centra Praha pak působí ESA Technology Broker, jehož úlohou je napomáhat zvyšování četnosti transferů znalostí a technologií z kosmických programů ESA do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor.


Od roku 2008 je Česká republika 18. členem European Space Agency (ESA), která využívá ve svých členských státech sítě kvalitních center transferu technologií. Aktuálně je možné využít celkovou alokaci 840 000 EUR na projekty nejen v oblasti kosmických aktivit, ale i v oblasti celkového zaměření na podporu českých firem.


Technologické centrum Praha zavádí i tzv. Spark Funding – financování poskytované excelentním projektům pilotního nasazení kosmické technologie v pozemní aplikaci. Úkolem tohoto programu je přenést vesmírné technologie, jako jsou senzory, materiály, elektronika (všechny technologické oblasti jsou možné), do jiného odvětví.


Spark Funding podporuje především malé a střední podniky a začínající podniky, stejně jako výzkumné instituce a univerzity. Financování může pokrýt náklady na fázi prototypu nebo uvedení na trh. Úspěšní žadatelé obdrží 75 000 EUR bez nutnosti dalšího spolufinancování a převod musí dokončit do 12 měsíců. Po celý rok je vypsáno na portálu https://esa-technology-broker.cz/spark-funding/ několik otevřených výzev.


Kontaktujte nás a využijte této jedinečné příležitosti - získejte SPACE TECH do svého podnikání! S podporou Technologického centra Praha, ESA Technology Broker a světové sítě Enterprise Europe Network tak můžete podpořit svoji konkurenceschopnost a Váš podnikatelský úspěch v roce 2024!

 


V Praze dne 24.03.2024

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.


59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page