top of page
Naše služby pro malé a střední podniky v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Chraňte si své duševní vlastnictví !

Naše služby pro malé a střední podniky

Odborná analýza duševního vlastnictví

Poskytneme Vám zpětnou vazbu a doporučení ohledně ochrany Vašich autorských a průmyslových práv.

Registrace ochranných známek a designu

Jedinou přihláškou Vám zajistíme ochranu Vašich výrobků a služeb ve všech zemích Evropské unie.

Správa duševního vlastnictví

Provádíme pravidelné monitoringy průmyslových práv a obratem řešíme porušování Vašich práv.

Dotační programy EUIPO

Zajišťujeme ZDARMA dotační tituly na registraci nových ochranných známek, designu, patentů a odrůd rostlin, včetně vymáhání práv.

Nové obchodní příležitosti ve více než 60 zemích světa

Ve spolupráci s Technologickým centrem Praha pomáháme malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy. Enterprise Europe Network  znamená pro Vás nové obchodní příležitosti a partnery ve více než 60 zemích světa.

Vesmírné technologie pro Vaše pozemské podnikání

Ve spolupráci se ESA Technology Broker pomáháme malým a středním podnikům, univerzitám a dalším subjektům najít vhodnou vesmírnou technologii pro Vaše pozemské podnikání a praktické aplikace.

Integrace s výzkumným týmem, ochrana know-how, obchodního tajemství a licence

Integrace s Vaším výzkumným týmem

V rámci výzkumu, vývoje a inovací jsme schopni se plně integrovat s Vaším výzkumným týmem a včas ochránit Vaše průmyslová práva, know-how a obchodní tajemství před konkurencí v rámci výzkumu a vývoje, a zajistíme bezpečný transfer do aplikační sféry, včetně licence.

bottom of page