top of page
Pomáháme malým a středním podnikům chránit jejich inovativní technologie

Naše poslání

Pomáháme malým a středním podnikům chránit jejich inovativní technologie

Ochrana výsledků výzkumu, vývoje a inovací se vyplatí

Proč se Vám snažíme pomoci?

Soustředíme se především na malé a střední podniky, které nedisponují vlastním oddělením ochrany duševního vlastnictví a pomáháme jim tak chránit a realizovat výsledky jejich inovací. 

 

Středem našeho zájmu jsou také výzkumné a vývojové organizace, kterým pomáháme zejména včas identifikovat předměty průmyslově právní ochrany a zajišťujeme jejich ochranu. 

 

Vysokým školám  a univerzitám pomáháme zejména v oblasti vzdělávání a transferu výsledků jejich činnosti do komerční sféry.

Zvláštní pozornost věnujeme franšízovým konceptům, kterým pomáháme chránit jejich duševní vlastnictví v rámci franšízového podnikání.

Odborná činnost společnosti se opírá zejména o zkušené vedení JUDr. Davida Karabce, MPA, LL.M., který se již od roku 1990 podílí na právním poradenství podnikatelům. V roce 1993 se stal komerčním právníkem a od roku 1996 působí jako advokát. Od té doby se také aktivně zabývá publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž, přičemž si soustavně prohlubuje své odborné znalosti v této oblasti. V roce 1999  absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V letech 2004 - 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí.  V roce 2019  dokončil dvouleté specializační studium Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) a v témže roce  se stal členem prestižního Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. V roce 2021  ukončil postgraduální studium (LL.M.) v oblasti alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž), absolvoval specializované kurzy mediace a vyjednávání pro patentové zástupce a stal se místopředsedou redakční rady časopisu Duševní vlastnictví. V roce 2022  se stal členem legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, nekalé soutěže, IP mediacím a procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. Je také zakladatelem a ředitelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, které již od roku 2021 aktivně prosazuje možnosti alternativního řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. specialista na ochranu duševního vlastnictví

Vedení společnosti

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát a IP mediátor

Dušana Karabcová

Dušana Karabcová

ředitelka společnosti

Jak chránit Vaše práva ve franšízingu?

Ochranné známky ve franšízingu mají klíčovou roli.

Na ochranných známkách je ve franšízingu často postaven celý koncept podnikání. Každý franšízant totiž používá ochrannou známku (značku, logo, název) franšízora, která je pro zákazníky rozpoznávající a důvěryhodná. Tím se liší od jiných typů podnikání, kde může být značka méně klíčová. Ve smlouvě o franšízingu je obvykle detailně popsáno, jak může franšízant ochrannou známku používat. Nesmí dojít k jejímu nesprávnému užití či poškození pověsti značky. V případě porušení těchto pravidel může dojít k ukončení smlouvy. To je další specifický aspekt ochranných známek ve franšízingu.

bottom of page